קוורטט סוכנות לביטוח (2022) בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני ופועלת על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

לחברה קיימת זיקה למוצרים פנסיונים ולגופים המוסדיים שהם בעלי זיקה למוצרים הפנסיוניים המפורטים להלן, מהות הזיקה לנכסי הזיקה, הנה כי החברה עשויה לקבל מיצרני נכסי הזיקה, טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסי הזיקה או בקשר עם המשך החזקתם, ועל כן היא עשויה להעדיף נכסי הזיקה הללו על פני מוצרים פנסיונים אחרים שאין לחברה זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסי הזיקה:

הפניקס חברה לביטוח, הפניקס אקסלנס גמל ופנסיה, מור קופות גמל ופנסיה, הראל חברה לביטוח, הראל פנסיה וגמל, מגדל חברה לביטוח, מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל, כלל חברה לביטוח, כלל גמל ופנסיה, הכשרה חברה לביטוח, אלטשולר שחם גמל ופנסיה, מיטב דש גמל ופנסיה, אנליסט גמל, ילין לפידות גמל , איילון חברה לביטוח בע"מ, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.

קוורטט ניהול עושר השקעות בע"מ עוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות.
לחברה קיימת זיקה לגופים הפיננסיים ולנכסים המנוהלים על ידי הגופים הפיננסיים, המפורטים להלן, מהות הזיקה לנכסי הזיקה, הנה כי החברה עשויה לקבל מיצרני נכסי הזיקה, טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסי הזיקה או בקשר עם המשך החזקתם, ועל כן היא עשויה להעדיף נכסי הזיקה הללו על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברה זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסי הזיקה:

גופים פיננסיים:

מור בית השקעות, עציוני ניהול תיקים, אלטשולר שחם בית השקעות, מיטב דש בית השקעות, אנליסט בית השקעות, ילין לפידות בית השקעות, איי.בי.איי בית השקעות, איי.בי.איי אלטרנטיב, פארופוינט, גלפנד, הפניקס פרייבט, Alliance Bernstein, Arion Fund, Pagaya, Sphera funds, טנדם קפיטל אסט מנג'מנט בע"מ, מוניטר בית השקעות, , הפניקס ווליו, אלקטרה, Buligo, Hamilton lane.

נכסים המנוהלים על ידי הגופים הפיננסים:

Comrit, Datacom, Quality credit fund, Faropoint fund 2, Faropoint fund 3, Gelfund fund 1, Gelfind fund 2, Phoenix value – coller capital feeder, הפניקס חוב אסטרטגיות, הפניקס חוב נדל"ן, The Phoenix Value Carlyle Partners VIII Feeder, Phoenix Value – Carlyle Direct Lending IV Feeder , Arion Fund, Pagaya opportunity fund, Pagaya auto loans, Golden bridge, Electra capital pm fund, Electra multi family investment fund II, Electra multi family investment fund III, Electra multi family investment fund